Home

Tjonkie Food

Tjonkie Food is een voedselvoorziening voor iedereen in de gemeente Oudewater die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Tjonkie Food streeft de volgende doelstellingen na:


  • Verspilling van voedsel tegengaan door het 2x per week uit te delen aan mensen die het nodig hebben.
  • Verbeteren van de toegang tot basisbehoeften voor mensen in armoede: De stichting streeft naar het bieden van ondersteuning bij het vervullen van basisbehoeften, zoals voeding aan mensen die in armoede leven en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Verhogen van de duurzaamheid van de lokale gemeenschap: werken aan het bevorderen van duurzame praktijken binnen de lokale gemeenschap, zoals het stimuleren van duurzaamheid, het verminderen van voedselverspilling etc.
  • Vergroten van de toegankelijkheid van menstruatieproducten: beschikbaarstellen van een MUP aan de lokale gemeenschap om de toegang tot menstruatieproducten te verbeteren voor vrouwen die dit nodig hebben.


Wij werken samen met het Stadsteam, Voedselbank, Vluchtelingenwerk en  Schuldhulpmaatje.


Uitgifte vindt plaats bij Jan van Dam, Wilgenweg 16 in Oudewater.


  • Donderdagavond van 19:30 tot 20:00 uur
  • Vrijdagmorgen van 11:00 tot 11:30 uur


Men kan eenmaal per week komen op één van bovengenoemde dagen.