Beleid & Bestuur

Beleid & Bestuur


Doelstellingen


Stichting Tjonkiefood is gevestigd in Oudewater. De primaire doelstellingen van de Stichting zijn:


  1. Verbeteren van de toegang tot basisbehoeften voor mensen in armoede: De stichting streeft naar het bieden van ondersteuning bij het vervullen van basisbehoeften, zoals voeding aan mensen die in armoede leven en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  2. Verhogen van de duurzaamheid van de lokale gemeenschap: Werken aan het bevorderen van duurzame praktijken binnen de lokale gemeenschap, zoals het stimuleren van duurzaamheid, het verminderen van voedselverspilling etc.
  3. Vergroten van de toegankelijkheid van menstruatieproducten: Beschikbaar stellen van een MUP aan de lokale gemeenschap om de toegang tot menstruatieproducten te verbeteren voor vrouwen die dit nodig hebben.
  4. Versterken van het gemeenschapsgevoel en sociale cohesie: Streven naar het versterken van het gemeenschapsgevoel binnen de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door het organiseren van sociale activiteiten die mensen bij elkaar brengen en onderlinge banden versterken.


Beleid


Klik hier om het beleidsplan van de Stichting te dowloaden.Bestuur


De samenstelling van het bestuur is als volgt:


  • Voorzitter - Mevrouw C.E. de Jong Tabernal

  • Penningmeester - Mevrouw MWA Stalvord Stolwijk

  • Secretaris - Mevrouw JM Oorschot van Dam


Het bestuur wordt niet betaald voor haar werkzaamheden. De bestuursleden zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken binnen de financiële mogelijkheden die de Stichting heeft, maar ook om te adviseren, te controleren en om naar buiten toe verantwoording af te leggen.