Donateurs

Donateurs

Al onze producten worden geschonken door onderstaande bedrijven (onze gulle gevers.)

Wilt u ook producten schenken? Neem dan contact met ons op.


U thuis kunt ook helpen. Levensmiddelen die u zelf over heeft zijn ook altijd welkom en vinden weer een goede bestemming. Inleveren kan bij


- Mieke Stalvord, Twijnen 2

- Astrid Meijers, Papekopperstraatweg 56a


Wilt u ons financieel ondersteunen, dan kan dat natuurlijk ook.

- Rekeningnummer: NL11RABO0330522604 t.n.v. MWA Stalvord inzake tjonkiefood

Meijers Heiwerken BV

Kerkengemeenschap Oudewater